S01E10 - Ukuaji wa Uchumi na Ajira kwa Vijana

Muda Ilipowekwa : 2015-10-01 12:03:00


Dr. Georgina Ole Saibul, Mtafiti Mshiriki ESRF akieleza kwa Ufupi kuhusu suala la Ukuaji wa Uchumi na Ajira kwa Vijana

S01E10 - Ukuaji wa Uchumi na Ajira kwa Vijana

Muda ilipowekwa : 2015-10-01 12:03:00

Dr. Georgina Ole Saibul, Mtafiti Mshiriki ESRF akieleza kwa Ufupi kuhusu suala la Ukuaji wa Uchumi na Ajira kwa Vijana

Weka maoni yako Barua pepe yako haitaonekana kwingine. Pia maelezo yako hayatatumika sehemu nyingine . Maelezo ya muhimu yamewekewa *.